Sporgasmålinger og sporgasanalyse på stinkskabe

Fyns Indeklima Tekniq foretager hvert år tusindvis af sporgasanalyser i stinkskabe på universiteter, laboratorier og industrivirksomheder. Vi har mange års erfaring med kontrol og test af stinkskabe i henhold til DS457.

Vi kontrollerer dine stinkskabe for farlige udslip

Stinkskabe er indrettet, så operatøren gennem en luge kan arbejde med stofferne, og med en korrekt udsugning sikres der mod, at stofferne kommer i nærheden af operatørens indåndingszone.

Når man anvender stinkskabe, har man brug for regelmæssigt undersøgelse og dokumentation for at stinkskabet yder den tiltænkte beskyttelse for operatøren. Det sker ved en sporgasanalyse, hvor en tekniker indfører ekstremt flygtige gasser i skabet og derefter med meget fintfølende måleudstyr registrerer udslip til indåndingszonen ved forskellige åbninger af operatørlugen på skabet.

Måletallene fra sporgasanalysen og teknikerens konklusion er dokumentationen for, at skabet opfylder alle lov- og sikkerhedskrav. Teknikeren kan samtidig undersøge, om udsugningen fra skabet kan nedsættes, således at der spares energi.

Vores målinger foretages med topmoderne måleudstyr og af specialuddannede teknikere. Målingerne dokumenteres med et omfattende datablad, der kan hentes på vores hjemmeside umiddelbart efter målingen, når kunden har et login til sit eget afsnit på siden. Vi fremsender dog gerne databladet i papirform, såfremt det ønskes.

 

Log ind i vores sporgasdatabase

 

Vi yder udvidet service på stinkskabes vitale dele

I forbindelse med sporgasmåling kan vi også tilbyde udvidet service på stinkskabets vitale dele. Servicen består af følgende dele:

  • Visuel kontrol af alle overflader.
  • Visuel kontrol af alle fuger og samlinger.
  • Kontrol og eventuel justering af alarmfunktioner.
  • Kontrol af lugehejs og alle dets bevægelige dele såsom wirehjul og kontravægte.
  • Kontrol af el-installationer.
  • Kontrol af VVS-installationer.

Læs også om ventilationsløsninger til laboratorier

top